זוהר ארגוב : יפה אהבה
עד מתי
כבר עברו השנים
יום יום
יום יום אני תולש מהלוח דף
להיות אדם
נאום