חלק א, מהופעה בשנת 1992
מתוך פסטיבל יהודי בצפת 2006